Клиенти

Българска система за напояване с ток от ВЕИ привлече чужд интерес

  http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/04/10/2279565_bulgarska_sistema_za_napoiavane_s_tok_ot_vei_privleche/
виж повече

ВОДНА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА (WIS)

Водната интегрирана система е иновативна система захранвана от слънце и от вятър, която осигурява евтина вода / напояване, електричество, комуникации, охрана и други решения за отдалечени стопанства.   Обичайните потребители на WIS са:   ферми;    домакинства;   други отдалечени стопанства, базови станции, ретранслатори и др ...
виж повече