Клиенти

ВОДНА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА (WIS)

Водната интегрирана система е иновативна система захранвана от слънце и от вятър, която осигурява евтина вода / напояване, електричество, комуникации, охрана и други решения за отдалечени стопанства.   
Обичайните потребители на WIS са:
   ферми;
   домакинства;
  други отдалечени стопанства, базови станции, ретранслатори и др.   
Потребителите ПЕЧЕЛЯТ от:
     Ниски оперативни разходи, тоест безплатно електрическво и вода;
    Напълно автоматизирана система;
   Дистанционен онлайн достъп до всички компоненти на системата;
    Охрана, вкл. уеб камера, алармена система и т.н.  
WIS се управлява от интелигентен софтуер, който автоматично насочва генерираната електрическа енергия за предварително определени нужди като напояване, осветление, електрическа ограда, интернет, охрана и т.н