Клиенти

КАК РАБОТИ?
WIS генерира слънчева и вятърна електрическа енергия, която насочва според предварително определените нужди на клиента за:
  изпомпване на вода и съхранение;
  напояване;
  климатизация/ охлаждане;
  електрическа ограда;
  интернет и ТВ;
  домакински нужди и т.н.;
  охрана – включително CCTV, осветление за охрана, алармена система и т.н. според изискванията на клиента;
  поддържане на противопожарни водни запаси и помпен капацитет;
  онлайн информация в реално време, включително наблюдение на параметрите на WIS и уеб камера.
Интелигентният софтуер оптимизира генерирането на електрическа енергия и насочването й към отделни елементи от системата в съответствие с предварително определен алгоритъм.
 Потребителите могат да се включват дистанционно към WIS и да наблюдават и променят някой от параметрите он-лайн през интернет. Сложни промени може да изискват помощ от администратор.

Пълната конфигурация на системата включва следните елементи:

СХЕМА

OПЦИИ