Клиенти

Поддръжка

Описание на процеса как се поддържа впоследствие системата:
А) самостоятелно от клиента;
Б) от доставчика