Клиенти

Българска система за напояване с ток от ВЕИ привлече чужд интерес